Een jaar afsluiten en vooruitblikken

De feestdagen en een nieuw jaar in aantocht

Opnieuw een jaar voorbij en nog steeds met veel uitdagingen door de regelgeving rondom corona. Nog steeds en al weer kunnen evenementen vaak geen doorgang vinden en daardoor worden ook minder initiatieven opgezet. Ik ben ontzettend blij dat ik de een op een lessen bij mij thuis en een enkele op locatie heb kunnen geven. Ik ben dankbaar voor de positieve veranderingen die we bij veel paarden hebben mogen waarnemen en ontzettend blij met een fijne groep leerlingen die veel vertrouwen hebben in de training en mijn begeleiding en zelf ook enorm gemotiveerd zijn en veel tijd en aandacht aan hun paard en hun eigen ontwikkeling willen geven. Het lesgeven en trainen van paarden is zo’n mooi vak.

Ik hoop van harte dat het in de nabije toekomst weer mogelijk is om meer evenementen en lesdagen te organiseren en wat zou het gaaf zijn als ik ook weer naar het buitenland kan gaan om daar les te geven. Gelukkig hebben de digitale mogelijkheden ons goed geholpen om een aantal leerlingen op afstand via online lessen te blijven begeleiden. Maar wat zou het fijn zijn elkaar weer te zien en met elkaar als groep weer fijne lesweekenden te houden. Dat is een wens voor het nieuwe jaar.

Met mijn eigen paarden gaat het goed!  Dankzij de fantastische begeleiding via lessen en medische zorg is het ons gelukt om grote sprongen voorwaarts te maken in de gezondheid en training van de paarden. Wat ben ik blij met een topteam rondom mijn paarden. Vier zijn inmiddels echt senioren en het verzorgen van oudere paarden is echt maatwerk, waar we steeds beter in worden. Het nieuwe jaar zal ook in het teken staan van het beginnen met de training van ons ‘jonkie’ Hedzer. We hebben helaas onlangs afscheid moeten nemen van onze grote ruin Pyt door een heftige koliek. Dit was een groot en onverwacht verlies en hij wordt erg gemist maar bovenal door Hedzer. Hij was zijn mentor en vriend.

In oktober hebben we een testweekend kunnen houden met ons Avonturenparcours. Wat zou het mooi zijn om het parcours vaker op te kunnen zetten. De Yoga voor Ruiter lessen zijn een succes en vinden zoveel mogelijk twee wekelijks plaats. Claudia Wolters is slechts enkele keren fysiek bij ons in Friesland geweest om lessen te geven. Wél kon ze via online lessen coachen. De wens is om in het nieuwe jaar regelmatig lesdagen te organiseren. Er zijn allerlei plannen!
We duimen dat 2022 kansen biedt om ze uit te voeren.

We wensen jullie allemaal fijne feestdagen met elkaar en een gelukkig nieuw jaar. Graag tot ziens in 2022!!

 

Christmas and a new year coming

Another year has passed and still there are many challenges concerning the pandemic. Many events cannot take place and we hesitate to set up new initiatives. I am so happy that the private, face-to-face lessons at my home can continue and some at locations. I am grateful for the positive changes in many horses and extremely happy with a great group of dedicated students who trust me to guide them and who are so motivated to spend a lot of time and effort to their horse and their own development. Teaching and training horses is such a great job! .

I truly hope that in the near future it will be possible to organize more events en lesson days and how wonderful it would be if I can also travel abroad again to teach over there. Fortunately we have digital posibilities to help guiding students from a distance through online lessons. But still, we are so much looking forward to seeing each other again and having those wonderful weekend gatherings. That is a big wish for the upcoming year.

My own horses are doing well! On behalf of the great guidance through awesome lessons and medical care we managed to make big jumps forward in the health and training of the horses. I am so grateful for the amazing topteam around my horses. Four of them have reached a serious senior age and taking care of the well-being of elderly horses needs a tailormade approach, which we are able to do better and better. The new year will also be highlighted by the training-start of our youngster Hedzer. Sadly we had to say goodbye recently to our big gelding Pyt due to a severe colic. This was a huge and unexpected loss, we miss him dearly but most of all Hedzer really misses his mentor and friend.

In October we had the chance to test our Adventure Circuit. How cool would it be to build the circuit more often next year. The Yoga for Riders lessons are a big success and we continue to have them every other week if possible. Claudia Wolters has only been able to visit us for lessons in Friesland a few times. We were able to contact for online-tuition though and have the benefit of her coaching. We wish to organize lesson days regularly in the new year. We have so many great plans!
We will just keep our fingers crossed that 2022 offers us the opportunity to make them work.

We wish you all happy holidays and a wonderful new year. We hope we will meet again in 2022!!

 

Contact

Veendijk 2
8536 VV  Oosterzee
[email protected]
KVK : 68669720

Social media